Archive for the ‘Sholat’ Tag

Tata Cara Sholat Yang Benar

 

Bila kamu hendak menjalankan shalat, maka bacalah : “Allahu Akbar” (1) dengan ikhlas niyatmu karena Allah (2) seraya mengangkat kedua belah tanganmu sejurus bahumu, mensejajarkan ibu jarimu pada daun telingamu (3). Lalu letakkanlah tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu diatas dadamu (4) lalu bacalah di’a iftitah : “Alla-humma ba-‘id baini- wabaina khatha-ya-ya kama- ba-‘adta bainal masyriqi wal maghtib. Alla-humma naqqini- minal khatha-ya-ya kama- yunaqqats tsaubul abyadlu minad danas. Alla-hummaghsil khatha-ya-ya bilma-i wats tsalji  walbarad”(5) Atau “Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharassamawa-ti wal ardla hani-fan musliman wa ma- ana minal musyriki-n. Inna shalati- wanusuki- wa mahya-ya wamama-ti- lilla-hi rabbil ‘a-lami-n. La- syari-kalahu- wa bidza-lika umirtu wa ana- awwalul muslimi-n (wa ana- minal muslimi-n)”. Alla-humma antal maliku la- ila-ha illa anta rabbi- wa ana- ‘abduka  dhalamtu nafsi- wa’taraftu bidzanbi- faghfirli- dzunu-bi-  jami-‘an la- yaghfiru dzdzunu-ba illa- anta wahdini- liahsanil akhla-qi la- yahdi liahsa-niha- illa- anta. Washrif ‘anni- sayyiaha- la- yashrifu ‘anni- sayyiaha- illa- anta. Labbaika wasa’daika wal khairu kulluhu- fi-yadaika, wasysyarru laisa ilaika. Ana- bika wa ilaika. Taba-rakta wa ta’a-laita astaghfiruka wa atu-bu ilaika.(6) Continue reading

Advertisements

Muqaddimah

 

Bismillahirrahmanirrahim

(Dengan nama allah, Maha Pemurah Maha Penyayang).

 “Apabila kamu telah selesai shalat, maka ingatlah kamu kepada Allah, sewaktu berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian kalau sudah aman tenteram, maka kerjakanlah shalat itu (sebagaimana biasa), sesungguhnya shalat itu diwajibkan kepada oeang-orang mukmin dengan tertentu waktunya”. (QS. An-Nisa’ : 103) Continue reading